OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXXIII Niedziela zwykła 15.11.2020 r.

 1. W tym tygodniu wspominamy: w środę Bł. Karolinę Kózkównę, w piątek św. Rafała Kalinowskiego, w sobotę Ofiarowanie NMP.
 2. Modlitwa w naszym kościele za zmarłych codziennie o godz.. 17.30, w soboty o godz. 8.30. Na filiach wypominki w niedzielę.
 3. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ubogich. Po każdej mszy św. wolontariusze PZC zbierają ofiary do puszek na paczki dla biednych i potrzebujących. Akcja pod patronatem Caritas Archidiecezji.
 4. Na prośbę wielu parafian, którzy chcą wysłać opłatki do swoich bliskich za granicę, a jest pandemia więc przesyłki idą dłużej, już dzisiaj błogosławimy opłatki na stół wigilijny. Będą wyłożone przy ołtarzu, a w ciągu tygodnia, z uwagi że nie wszyscy uczestniczą we mszach św. będzie je można nabyć ze stolika przy kaplicy MB Fatimskiej. Bóg zapłać za ofiary składane przy tej okazji, które pozwolą nam pokryć koszty związane z utrzymaniem parafii.
 5. Jak w każdy czwartek zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu, która po mszy wieczornej potrwa do godz. 20.00. Na mszy św. wieczornej pomodlimy się o wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy wystawionych Jego relikwiach.
 6. Suma Odpustowa ku czci św. Rafała Kalinowskiego w sąsiedniej parafii w piątek o godz. 18.00.
 7. W przyszłą niedzielę będą wyłożone zaproszenia na wizytę duszpasterską – kolędę. Trwa pandemia, nie będziemy odwiedzać po kolędzie tak jak dotychczas kolejno ulicami. Pójdziemy do waszych domów z wizytą indywidualną do tych rodzin, które nas zaproszą. Zostaje zniesiony podział parafii na dwie części kolędowe, jaki funkcjonował w ubiegłych latach. W pobranej karcie zaproszeniowej prosimy o wpisanie numeru telefonu kontaktowego i o jej zwrot. Będziemy umawiać się indywidualnie. Planujemy też zapraszać poszczególne rejony parafii, ulicami na dodatkowe mszę św. modląc się o Błogosławieństwo dla rodzin na nowy rok. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy po świętach Bożego Narodzenia.
 8. Dziękujemy za materialną troskę o naszą wspólnotę parafialną. Bóg zapłać za ofiary na tacę dzisiaj złożone, oraz z nabywania opłatków.
 9. Wszystkim obchodzącym jubileusze, ważne rocznicę i solenizantów zapewniamy o modlitwie. Troską modlitewną otaczamy wszystkich chorych i cierpiących.
 10. Informujemy również o potwierdzonym zakażeniu koronawirusem COVID – 19 naszego kapłana ks. Waldemara. Przebywa on w izolacji, dom parafialny i wspólnota parafialna funkcjonuje bez zmian, jak dotychczas. Prosimy parafian o codzienną modlitwę za ks. Waldemara o szybki powrót do zdrowia.
 11. Przypominamy o dyspensie udzielonej przez Ks. Arcybiskupa zwalniającej z obowiązku uczestniczenia we Mszach św. osobom chorym, lub obawiającym się o swoje zdrowie. Uczestniczymy wtedy we mszy św. poprzez środki społecznego przekazu, a także jesteśmy zaproszeni do modlitwy za naszą służbę zdrowia, przyjmujemy wtedy Komunię Św. duchowo.
 12. Kancelaria parafialna czynna będzie według stałego porządku, we wtorek i czwartek od godz. 19.00.
 13. Informujemy o odejściu do wieczności śp. ks. Wojciecha Czerwińskiego, który posługę pełnił w Policach, śp. Mieczysława Brzeczaka, śp. Janiny Szałkiewicz, śp. Rozalii Krzewiak. W naszych modlitwach pamiętajmy o wymienionych zmarłych.

Kontakt


PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA

pw. Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 2a,
72-200 NOWOGARD

tel. 91 39 26 370
tel. 506 081 328
caritas.nowogard@gmail.com

Log in or create an account